Montessori

Haurra bere garapenaren eraikitzaile aktiboa da

Montessori Pedagogia

Montessori Pedagogian 0-6 urte bitarteko garaiari “Garun Xurgatzailearen” garaia deitzen zaio. 0-3 urte bitartean modu ez konziente batean eta 3-6 urte bitartean modu konzientean.

Honekin esan nahi da garai honetan haurraren inguruan gertatzen den guztia haurrak xurgatu egiten duela.

Oinarrian hau izanik, KIMAko lan ildoa zutabe hauetan oinarrituko da:

 • HAURRA

  Bere garapenaren eraikitzailea da. Esperimentazio sentsorialaren bitartez bere gose intelektuala inguru esanguratsu baten bitartez ase beteko du. Konkretutik abstraktura igarotzeko bidea eginez.

 • INGURU PRESTATUA

  Inguru esanguratsuak gidatuko du haurra bere garapenean. Bai materiala, altzariak eta tresnak haurraren tamainara egokituak eta eskura daude.

  • Edertasunak ere badu zeresana KIMAn. Horregatik kolore leunak, material naturalak eta ordena asko zaintzen da.
  • Orden horren barruan antolaketa bat mantentzen da, non material bakoitzak arrazoi jakin batengatik bere lekua duen helburu jakin bat beteaz.
 • HELDUAREN ROLA

  Helduak zeregin ezberdinak izango ditu:
  • Erreferente afektibo segurua izatea, haurrak askatasunez esploratu al dezan.
  • Haur bakoitzaren behaketan oinarrituaz, momentuan momentuko behar duena eskura jartzea.
  • Esku-hartze neurtua egitea, haurraren ibilbidean ez dadin oztopoa izan.
  • Espazioaren antolaketa eta materialaren mantenu egokia bermatzea.
  • Familiarekin eguneroko kontaktu naturala izatea.